top of page

Протокол Загальних зборів "ТДР" 3 грудня 2016 р.

ПРОТОКОЛ №2

Загальних зборів учасників

Харківської міської громадської асоціації радіоаматорів «Товариство Друзів Радіо»

«03» грудня 2016 р. місто Харків

Обрали: Головуючого на Загальних зборах – Панченка Д.М. (UT8LN)

Секретаря для ведення протоколу Загальних зборів – Лісникова В.Б. (UR2LR)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Прийняття рішення про визнання звіту Ради ТДР у 2016 р. задовільним.

 2. Прийняття рішення про визнання звіту Ревізійної комісії ТДР у 2016 р. задовільним.

 3. Прийняття рішення про обрання Президента та Ради ТДР на 2017-2018 р.р.;

 4. Прийняття рішення про обрання Ревізійної комісії ТДР на 2017-2018 р.р.;

 5. Прийняття рішення про зміну Статуту ТДР;

 6. Прийняття рішення про зміну найменування організації;

 7. Прийняття рішення про затвердження плану організації спортивних заходів ТДР на 2017 р.

 8. Прийняття рішення про затвердження кошторису ТДР на 2017 р.

 9. Прийняття рішення про визначення осіб, які мають право представляти громадську організацію для здійснення реєстраційних дій.

Розгляд питань:

1. Прийняття рішення про визнання звіту Ради ТДР за 2016 р. задовільним;

Слухали:

Панченка Д.М., який зачитав звіт Ради ТДР за 2016 р. та запропонував визнати звіт Ради ТДР за 2016 р. задовільним.

Голосували:

42 - «за»;

0 - «проти»;

0 - «утримались»

рішення прийнято.

Ухвалили:

Визнати звіт Ради ТДР за 2016 р. задовільним.

2. Прийняття рішення про визнання звіту Ревізійної комісії ТДР за 2016 р. задовільним.

Слухали:

Цилюрика О.А., який зачитав звіт Ревізійної комісії ТДР за 2016 р. та запропонував визнати звіт Ревізійної комісії ТДР за 2016 р. задовільним.

Голосували:

42 - «за»;

0 - «проти»;

0 - «утримались»

рішення прийнято.

Ухвалили:

Визнати звіт Ревізійної комісії ТДР за 2016 р. задовільним.

3. Прийняття рішення про обрання Президента ТДР та членів Ради ТДР на 2017-2018 р.р.;

Слухали:

 • Лісникова В.Б., який запропонував у зв’язку із закінченням строку повноважень обрати новим Президентом ТДР Панченка Д.М. (UT8LN)

 • Цилюрика О.А., який запропонував обрати Раду ТДР у складі:

1. Лісников В.Б. (UR2LR)

2. Гречко Є.М. (UT5LA)

3. Тимченко В.М. (UR6LLC)

4. Логвінов О.Є. (UX2LX)

5. Степанець Л.М. (UR2LM)

Голосували:

42 - «за»;

0 - «проти»;

0 - «утримались»

рішення прийнято.

Ухвалили:

Обрати Президентом ТДР Панченка Д.М., та Раду ТДР на 2017-2018 р.р. у складі:

1. Лісников В.Б. (UR2LR)

2. Гречко Є.М. (UT5LA)

3. Тимченко В.М. (UR6LLC)

4. Логвінов О.Є. (UX2LX)

5. Степанець Л.М. (UR2LM)

4. Прийняття рішення про обрання Ревізійної комісії ТДР на 2017-2018 р.р.;

Слухали:

Лісникова В.Б., який запропонував у зв’язку із закінченням строку повноважень обрати нову Ревізійну комісію на 2017-2018 р.р. у складі:

1. Цилюрик О.А. (UT1LR)

2. Богдан О.Г. (UR3LPM)

3. Пивоваров С.І. (US4LBO)

Голосували:

42 - «за»;

0 - «проти»;

0 - «утримались»

рішення прийнято.

Ухвалили:

Обрати Ревізійну комісію ТДР на 2017-2018 р.р. у складі:

1. Цилюрик О.А. (UT1LR)

2. Богдан О.Г. (UR3LPM)

3. Пивоваров С.І. (US4LBO)

5. Прийняття рішення про зміну Статуту ТДР;

Слухали:

Панченка Д.М., який запропонував у зв’язку з новими законодавчими вимогами затвердити нову редакцію Статуту ТДР, що розробила Рада ТДР.

Голосували:

42 - «за»;

0 - «проти»;

0 - «утримались»

рішення прийнято.

Ухвалили:

Затвердити нову редакцію Статуту ТДР.

6. Прийняття рішення про зміну найменування організації;

Слухали:

Панченка Д.М., який запропонував у зв’язку з новими законодавчими вимогами змінити найменування організації ХМГАР «Товариство друзів радіо» на Громадську організацію «Товариство друзів радіо».

Голосували:

41 - «за»;

1 - «проти»;

0 - «утримались»

рішення прийнято.

Ухвалили:

Змінити найменування організації ХМГАР «Товариство друзів радіо» на Громадську організацію «Товариство друзів радіо» (скорочено ГО «ТДР»).

7. Прийняття рішення про план організації спортивних заходів ТДР на 2017 р.

Слухали:

Тимченка В.М., Богдана О.Г., Панченка Д.М., які запропонували затвердити план організації спортивних заходів ТДР на 2017 р.

Голосували:

42 - «за»;

0 - «проти»;

0 - «утримались»

рішення прийнято.

Ухвалили:

Затвердити план організації спортивних заходів ТДР на 2017 р.

8. Прийняття рішення про затвердження кошторису ТДР на 2017 р.

Слухали:

Панченка Д.М., який запропонував затвердити кошторис ТДР на 2017 р.

Голосували:

42 - «за»;

0 - «проти»;

0 - «утримались»

рішення прийнято.

Ухвалили:

Затвердити кошторис ТДР на 2017 р.

9. Прийняття рішення про визначення осіб, які мають право представляти громадську організацію для здійснення реєстраційних дій.

Слухали:

Богдана О.Г., який запропонував обрати особами, які матимуть право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій Панченка Д.М., Лісникова В.Б. та Цилюрика О.А.

Голосували:

42 - «за»;

0 - «проти»;

0 - «утримались»

рішення прийнято.

Ухвалили:

Затвердити Панченка Д.М., Лісникова В.Б. та Цилюрика О.А., які матимуть право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій.

Підписи:

Головуючий Загальних зборів _______________________ Панченко Д.М.

Секретар Загальних зборів ___________________________ Лісников В.Б.

Найцікавіше
Останні пости
Шукати за тегом
Ми в соцмережах
 • Facebook Classic
 • Twitter Classic
 • Google Classic
bottom of page